Studentům klavírní hry

Studentům klavírní hry

Komorní hra 2022-2023

Studentům klavírní hry!

Komorní hra pro šk. rok 2022 - 2023

 

nabízíme možnost studia komorní hry u pana prof. Bronislava Procházky. Bude se jednat o výuku zaměřenou na spolupráci klavíristy zejména se zpěváky, případně i hráči na dechové a smyčcové nástroje.

Budete mít možnost získat rady a informace neocenitelné pro praxi.

Prosíme zájemce, aby se hlásili během června na novak@konzervatorplzen.cz.
Profesní životopis pana Bronislava Procházky - zde.