Přjímací zkoušky

Přjímací zkoušky

2. kolo

Ředitel Konzervatoře Plzeň vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru Hudba a Zpěv v denní formě vzdělávání.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů ve 2. kole:

 

8244P/01 Hudba – denní forma vzdělávání           2 uchazeči          

8245P/01 Zpěv – denní forma vzdělávání              1 uchazeč

 

Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je do 12. 6. 2023 do 12.00 hodin.

Přihlášky přineste osobně na vrátnici školy (Konzervatoř, Kopeckého sady 10, Plzeň) nebo zašlete tak, aby byly na škole k dispozici do 12. 6. 2023.

Termín talentových zkoušek: 19. 6. 2023.

U oboru Zpěv doložte potvrzení z foniatrického vyšetření uchazeče. Jiné lékařské potvrzení u oboru Hudba škola nepožaduje.