Informační schůzka pro rodiče a žáky 1. ročníků

Informační schůzka pro rodiče a žáky 1. ročníků

Pozvánka

Milí budoucí studenti, vážení rodiče,

první informační schůzka na Konzervatoři v Plzni, kde Vám podáme základní informace o studiu, se uskuteční:

ve středu 28. 8. 2024
Konzervatoř Plzeň, Tylova 15, Plzeň - sál č. 317, 3. patro
13.00 hod.


Začátek výuky: v pondělí 2. 9. 2024 v 9.00 hod., Tylova 15, Plzeň


Se srdečným pozdravem

MgA Miroslav Brejcha
ředitel Konzervatoře Plzeň