Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Talentová zkouška-požadavky, výsledky, informace

Výsledky talentových zkoušek pro šk. rok 2020-2021:
Výsledky 20 denní.pdf Výsledky 20 denní.pdf (216.17 KB)
Výsledky 20 kombi.pdf Výsledky 20 kombi.pdf (292.50 KB)

 

K talentové ukoušce se může přihlásit:

  • žák, který v roce konání přijímací zkoušky ukončí studium na základní škole
  • starší uchazeč o přijetí s ukončenou povinnou školní docházkou

Odevzdání zápisového lístku

§ 60 g zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění:

Zápisový lístek.pdf Zápisový lístek.pdf (323.69 KB)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče pouze do denní formy vzdělávání odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek vydá žákům základní školy tato škola, ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad.

Pokud do daného termínu zápisový lístek nebude doručen, bude volné místo obsazeno uchazeči, kteří podají odvolání proti nepřijetí.

Informace ke stažení:
Informace MŠMT o změnách v přijímacím řízení na střední školy.pdf Informace MŠMT o změnách v přijímacím řízení na střední školy.pdf (424.17 KB)
Kritéria přijímací zkoušky.pdf Kritéria přijímací zkoušky.pdf (350.21 KB)
Seznam oborů, zaměření a oborů činnosti.pdf Seznam oborů, zaměření a oborů činnosti.pdf (187.42 KB)
školský zákon k 1.1.2017.pdf školský zákon k 1.1.2017.pdf (735.21 KB)
Vyhláška - přijímací řízení na SŠ.pdf Vyhláška - přijímací řízení na SŠ.pdf (255.87 KB)
vzor zápisového lístku.pdf vzor zápisového lístku.pdf (70.07 KB)
Přihlášku ke studiu naleznete zde.