Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Talentová zkouška-požadavky, výsledky, informace

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou:

1. kolo příjímací zkoušky.pdf 1. kolo příjímací zkoušky.pdf (354.65 KB)

 

Týden otevřených dveří

Konzervatoř Plzeň srdečně zve zájemce o studium na Týden otevřených dveří,

který se bude konat v týdnu od pondělí 25. listopadu do pátku 29. listopadu 2019.

Vyučující Vám budou k dispozici podle následujícího rozpisu:

Týden otevřených dveří.pdf Týden otevřených dveří.pdf (202.68 KB)

Konzultace ke zkoušce z hudební teorie
Dům hudby Husova 30, Plzeň 25. – 29. listopadu vždy mezi 13.00 – 14.00 ve Foyer

Zájemci budou moci napsat cvičný test a vykonat ústní zkoušku nanečisto.

Případné dotazy na tel. 608 620 991

 

K talentové ukoušce se může přihlásit:

  • žák, který v roce konání přijímací zkoušky ukončí studium na základní škole
  • starší uchazeč o přijetí s ukončenou povinnou školní docházkou

Odevzdání zápisového lístku

§ 60 g zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění:

Zápisový lístek.pdf Zápisový lístek.pdf (323.69 KB)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče pouze do denní formy vzdělávání odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek vydá žákům základní školy tato škola, ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad.

Pokud do daného termínu zápisový lístek nebude doručen, bude volné místo obsazeno uchazeči, kteří podají odvolání proti nepřijetí.

Informace ke stažení:
Informace MŠMT o změnách v přijímacím řízení na střední školy.pdf Informace MŠMT o změnách v přijímacím řízení na střední školy.pdf (424.17 KB)
Kritéria přijímací zkoušky.pdf Kritéria přijímací zkoušky.pdf (350.21 KB)
Seznam oborů, zaměření a oborů činnosti.pdf Seznam oborů, zaměření a oborů činnosti.pdf (187.42 KB)
školský zákon k 1.1.2017.pdf školský zákon k 1.1.2017.pdf (735.21 KB)
Vyhláška - přijímací řízení na SŠ.pdf Vyhláška - přijímací řízení na SŠ.pdf (255.87 KB)
vzor zápisového lístku.pdf vzor zápisového lístku.pdf (70.07 KB)
Přihlášku ke studiu naleznete zde.