Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Studijní obory

82-44-P,M/01 HUDBA
82-45-P,M/01 ZPĚV


Délka studia: 6 let
Typ studia: denní, kombinované

Poskytované vzdělání

úplné střední odborné vzdělání ( na základě vykonané maturitní zkoušky )
vyšší střední odborné vzdělání ( na základě vykonaného absolutoria )

Kapacita školy

Obor HUDBA: 155 studentů
Obor ZPĚV: 25 studentů
Celková kapacita školy: 180 studentů