Konzervatoř Plzeň


 • Úvodní strana

Konzervatoř Plzeň

Mgr. Jarmila Vlachová

 

vzdělání : ZŠ       Plzeň, Malická ul.(1985-1993)

SŠ       Konzervatoř Plzeň - obor Akordeon (1993-1999)

- obor Klavír (1997-2003)

VŠ       Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická,

Katedra hudební kultury - aprobace Akordeon - Hudební výchova     (1999-2005)

Royal Academy of Music (Aarhus, Dánsko)

 • - stáž (2005)
 • - postgraduální studium (2006, 2007)

 

další studium a speciální kurzy:

ZUŠ Plzeň, Chválenická ul. (1985-1993)

Státní jazyková škola - kurz angličtiny pro pokročilé

řidičské oprávnění (1997)

 

umělecká činnost:

koncerty:

 • - v oblasti sólové i komorní
 • - sólová spolupráce s Plzeňskou filharmonií na koncertech a natáčení pro Český rozhlas
 • - interpretace dedikovaných skladeb soudobých plzeňských a pražských autorů

(Jaromír Bažant, Jiří Bezděk, Jiří Laburda, Eduard Douša aj.) a jejich soustavné natáčení

 • - aktivní spolupráce s Českým rozhlasem v oblasti nahrávání původní akordeonové literatury
 • - profilové CD s názvem Accordion (2004), 2007 připravuje druhé profilové CD (vydavatel Royal Academy of Aarhus,Dánsko)
 • - s koncertním mistrem České filharmonie Miroslavem Vilímcem
 • o koncertní a natáčecí spolupráce
 • o společná účast na festivalu Hudba v synagogách Plzeňského regionu (2006,2007),
 • o spolupráce na propagačním CD tohoto festivalu (2007)
 • - pravidelná účast na festivalu Smetanovské dny v Plzni (2006,2007)
 • - pravidelná koncertní činnost s manželem Davidem Niederlem, zástupcem koncertního mistra Plzeňské filharmonie
 • - v oblasti populární hudby spolupráce se zpěvačkou Radkou Fišarovou v republice i v zahraničí
 • - rozsáhlá koncertní činnost v ČR i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Dánsko)
 • - pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR společně s předními českými výtvarníky účast na projektu ‚,České umění pro brazilské Lidice" (2003 a 2005)

ceny:

 • - mezinárodní akordeonová soutěž Hořovice - I.cena (2000)
 • - celostátní mezifakultní kolo SVOČ Olomouc - I. cena (2001)
 • - celostátní mezifakultní kolo SVOČ Praha - II.cena (2002)
 • - zvláštní ocenění Rektora ZČU prof.Ing. Zdeňka Vostrackého,DrSc.(2002)
 • - titul Laureát 51. ročníku Mezinárodní akordeonové soutěže Trophée Mondial de l´Accordéon (Lorient, Francie 2001)
 • - titul Laureát 52. ročníku Mezinárodní akordeonové soutěže Trophée Mondial de l´Accordéon (Belluno, Itálie 2002) a II. cena
 • - cena Plzeňský Orfeus udělena nadací 700 let města Plzně (udělována mladým hudebníkům v oblasti vážné hudby) za rok 2004

 

 

pedagogická praxe:

 • - ZUŠ Plzeň, Chválenická ul. 1.9.1998 - 27.6.2003 (jako učitelka hry na akordeon a klavír)
 • - Konzervatoř Plzeň 3.9.2001-28.6.2002 (jako profesorka komorní a souborové hry)

od 3.9.2007 dosud (jako profesorka hlavního oboru akordeon)

 • - ZUŠ B.Smetany Plzeň 25.8.2003-31.1.2005 (jako učitelka hry na akordeon )
 • - ZUŠ Plzeň, T.Brzkové 1.9.2004 - dosud (jako učitelka hry na akordeon)
 • - KHK FPe ZČU Plzeň 20.9.2004-dosud (jako odb.asistentka v oblasti hlavního oboru Akordeon,teoretických předmětů v oboru hra na akordeon a komorní hry

Na Konzervatoři Plzeň vyučuje:
OdděleníObor
oddělení bicích nástrojů, akordeonu a kytary interpretační seminář
  akordeon
  hra z listu, improvizace
  komorní hra
  umělecká praxe
  dějiny a literatura hlavního oboru

kontaktní e-mail:

vlachova.jarmila.ml@konzervatorplzen.cz