Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Konzervatoř Plzeň

Jiří Bezděk

Jiří Bezděk: Skladatel, hudební teoretik a publicista.

 

Studoval na plzeňské konzervatoři hru na akordeon, pak skladbu a hudební teorii na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU). Doktorát Ph.D. složil na Karlově univerzitě, docenturu pak na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2017 s úspěchem uzavřel profesorské řízení na pražské HAMU. V roce 2007 vyšel knižně Bezděkův umělecký a vědecký profil (autor Jaroslav Fiala; vyd. ZČU Plzeň). Dnes je vedoucí katedry hudební teorie na HAMU, působí však ještě na Západočeské univerzitě a vychovává doktorandy na Univerzitě Karlově v Praze.

Bezděkovy skladby (přehled díla čítá bezmála 70 skladeb) se dosud objevily na 6 CD. Mnohé byly provedeny na mezinárodních festivalech a tribunách (v Reykjaviku, Vídni, Sofii, Mnichově, Norimberku, Regensburku, Výmaru, Chemnitz, Rohru, Arhusi, Ostravě atd.) Z domácích festivalů pak např. na Dnech soudobé hudby v Praze, Pražských premiérách, na Hudební přítomnosti v Brně, na Mladém pódiu v K. Varech, Tribuně komorní písně, Smetanovských dnech v Plzni atd. V roce 1996 autor představil své skladby na vlastním půlvečeru  ve Vídni, dnes  však často mohou slyšet jeho skladby posluchači především v Bavorsku. V roce 2002 si u Jiřího Bezděka objednal skladbu americký komorní soubor Moebius Ensemble - soubor pedagogů Columbijské univerzity v New Yorku a autora pozval na její premiéru. Na hudební fakultě Columbijské univerzity také pak Jiří Bezděk pronesl přednášku o své tvorbě a české soudobé hudbě. V roce 2004 měly dvě jeho skladby premiéru v Radě Evropy ve Štrasburku, v den přijetí ČR do EU, jejichž mimořádný úspěch ocenila i osobním dopisem česká velvyslankyně v radě Evropy Vlasta Štěpová. Skladby Jiřího Bezděka si často zařazují plzeňští interpreti do svých zahraničních vystoupení  nebo si je k uvedenému účelu u Jiřího Bezděka přímo objednávají. Bezděkovy skladby takto pravidelně uvádí v zahraničí třeba soubor Musica ad Gaudium či cembalistka Alena Tichá. Od 2013 je vydává německé vydavatelství Edition Brendel.

Velký podíl v Bezděkově odborné práci patří též publikační činnosti. Je autorem školy hry na keyboard, dále 4 hudebně teoretických publikací, z nichž některé se hojně používají jako studijní texty na hudebních školách všech stupňů po celé republice (např. skriptum „Úvod do harmonizace české lidové písně" už vyšlo ve 4. vydání). Za největší počin v této oblasti pak sám autor považuje vydání knihy Soudobá hudba před tabulí, která pomáhá přístupu soudobé vážné hudby do hudebních i všeobecně vzdělávacích škol a je určena i široké posluchačské veřejnosti.

Je tvůrce koncepce učebních plánů kompozičního oddělení na plzeňské konzervatoři a v historii školy pak jeho prvním vedoucím. Za krátký čas vychoval již několik studentů, kteří zvítězili na mezinárodních skladatelských soutěžích.


Opsáno ze stříbřitého jasu

„..drobné vlnky, od kterých se odrážel sluneční jas.“

01 Track 1.mp3 01 Track 1.mp3 (5.54 MB) ukázka z tvorby: "Opsáno ze stříbřitého jasu" pro akordeon a violoncello (Jarmila Vlachová - akordeon, David Niederle - violoncello)

Na Konzervatoři Plzeň vyučuje:
OdděleníObor
skladba a dirigování instrumentace a aranžování skladeb
  seminář skladby
  harmonie
  umělecká praxe
  skladba
  kompoziční směry 20. stol.

kontaktní e-mail:

bezdek@konzervatorplzen.cz