Konzervatoř PlzeňAktuální dění

Rozvrh

2016-2017

Školní řád

platný od 25. 4. 2016

Nový notový materiál-knihovna

Současná hudba

Všechny aktuality »

Roční harmonogram

10.10.2016

pěvecký kurz Dagmar Peckové ( Dům hudby )

26.10.2016 - 30.10.2016

podzimní prázdniny:

7.11.2016 - 11.11.2016

komisionální zkoušky za I. čtvrtletí

Celý harmonogram »

UMO 3
Jméno a příjmeníOdděleníObor
Ivan Audes oddělení bicích nástrojů, akordeonu a kytary - bicí nástroje
    - hra z listu, improvizace
    - interpretační seminář

Maxim Averkiev klávesové nástroje - klavír
    - klavírní spolupráce
    - povinný klavír
    - hra z listu, improvizace

Věra Bartoníčková smyčcové nástroje - violoncello
    - metodika hlavního oboru
    - interpretační seminář
    - komorní hra
    - studium orchestrálních partů

Radka Beranová smyčcové nástroje - housle

Jiří Bezděk skladba a dirigování - skladba
    - harmonie
    - seminář skladby
    - instrumentace a aranžování skladeb
    - kompoziční směry 20. stol.
    - umělecká praxe

Jitka Bílková kolektivní předměty - dějiny kultury

Lenka Bočanová klávesové nástroje - povinný klavír
  kolektivní předměty - dějiny hudby
    - harmonie
    - historicko-estetický seminář

Luboš Brabec kolektivní předměty - informatika

Julie Braná dechové nástroje - zobcová flétna
    - metodika hlavního oboru
    - dějiny a literatura hlavního oboru
    - hra z listu, improvizace
    - komorní hra

Jan Braun klávesové nástroje - klavírní spolupráce
  pěvecké oddělení - klavírní spolupráce - muzikál

Miroslav Brejcha klávesové nástroje - klavír

Valentina Čavdarová pěvecké oddělení - zpěv

Anna Černá klávesové nástroje - klavír
    - povinný klavír

Pavel Čížek dechové nástroje - trombon
    - tuba
    - metodika hlavního oboru
    - příbuzný nástroj
    - interpretační seminář
    - studium orchestrálních partů

Ivana Dohnalová smyčcové nástroje - harfa

Zuzana Durasová klávesové nástroje - metodika klavíru

Roman Fedčuk smyčcové nástroje - housle

Anděla Florianová klávesové nástroje - hra z listu, improvizace
  kolektivní předměty - intonace
    - kontrapunkt
  skladba a dirigování - kontrapunkt
    - improvizace a hra generálbasu

Karel Friesl klávesové nástroje - klavírní spolupráce

Filip Gregoriades klávesové nástroje - klavírní spolupráce
    - povinný klavír
  pěvecké oddělení - klavírní spolupráce-operní herectví

Eva Hájková kolektivní předměty - dějiny hudby
    - hudební nauka
    - nauka o hudebních formách

Tomáš Hanzlíček oddělení bicích nástrojů, akordeonu a kytary - kytara
    - hra z listu, improvizace
    - komorní hra

Blanka Hejtmánková kolektivní předměty - český jazyk

Ivo Hermanovský oddělení bicích nástrojů, akordeonu a kytary - bicí nástroje
    - metodika hlavního oboru
    - dějiny a literatura hlavního oboru
    - hra z listu, improvizace
    - komorní hra

Jana Holá kolektivní předměty - anglický jazyk

Jindřiška Holotová smyčcové nástroje - housle
    - metodika hlavního oboru
    - dějiny a literatura hlavního oboru
    - interpretační seminář
    - komorní hra

Monika Chocholoušková kolektivní předměty - didaktika
    - občanská nauka
    - pedagogika

Jana Jechová klávesové nástroje - klavírní spolupráce
    - povinný klavír

Jan Ježek pěvecké oddělení - muzikálový zpěv

Lenka Kašparová pěvecké oddělení - pohybová výchova

Lenka Kavalová kolektivní předměty - hudební management

Lukáš Klánský klávesové nástroje - klavír
    - klavírní spolupráce

Jindřich Kolář dechové nástroje - lesní roh
    - komorní hra
    - studium orchestrálních partů
    - příbuzný nástroj-sopránový lesní roh a Wagnerova tuba
    - dechový orchestr

Ludmila Kotnauerová pěvecké oddělení - zpěv

Martin Koukolík smyčcové nástroje - kontrabas
    - příbuzný nástroj
    - studium orchestrálních partů

Matouš Křiváček dechové nástroje - fagot
    - příbuzný nástroj
    - interpretační seminář
    - komorní hra
    - studium orchestrálních partů

Jan Kubeš klávesové nástroje - klavírní spolupráce
  pěvecké oddělení - klavírní spolupráce-pohybová výchova

Tomáš Kuhn skladba a dirigování - nonartificiální hudba

Kateřina Kýčková kolektivní předměty - dějepis

Soňa Lomičková kolektivní předměty - anglický jazyk

Svatava Luhanová pěvecké oddělení - zpěv
    - metodika hlavního oboru
    - umělecká praxe

Markéta Mikešová dechové nástroje - hoboj
    - studium orchestrálních partů
    - výroba strojků pro hoboj
    - příbuzný nástroj

Petr Mráz dechové nástroje - trombon
    - big band
    - dějiny a literatura hlavního oboru
    - příbuzný nástroj
    - komorní hra
  skladba a dirigování - metodika a praxe řízení instrumentálních souborů

Martina Mudrová Reichová klávesové nástroje - klavírní spolupráce
    - povinný klavír
  pěvecké oddělení - klavírní spolupráce-zpěv

Věra Müllerová klávesové nástroje - klavír
    - povinný klavír
    - komorní hra
    - umělecká praxe

Ozren Mutak oddělení bicích nástrojů, akordeonu a kytary - kytara
    - metodika hlavního oboru
    - dějiny a literatura hlavního oboru
    - hra z listu, improvizace
    - interpretační seminář

Petr Novák klávesové nástroje - klavír
    - klavírní spolupráce
    - dějiny a literatura hlavního oboru
    - povinný klavír
    - interpretační seminář

Vojtěch Novák klávesové nástroje - klavírní spolupráce

Klára Nováková Kovaříková pěvecké oddělení - základy herectví
    - jevištní řeč

Vojtěch Nýdl dechové nástroje - klarinet
    - příbuzný nástroj
    - studium orchestrálních partů

Dalibor Ondrušek skladba a dirigování - elektronické klávesové nástroje
    - komunikační standard MIDI

Jan Ostrý dechové nástroje - flétna
    - studium orchestrálních partů

Zbyněk Paďourek smyčcové nástroje - viola
    - komorní hra
    - studium orchestrálních partů
    - umělecká praxe

Jaromír Páník kolektivní předměty - tělesná výchova

Jindřich Pavliš dechové nástroje - klarinet
    - studium orchestrálních partů
    - výroba plátků pro klarinet

Gabriela Pechmannová klávesové nástroje - klavírní spolupráce
    - povinný klavír
  pěvecké oddělení - klavírní spolupráce-zpěv

Josef Plass dechové nástroje - trubka

Michal Pospíšil smyčcové nástroje - studium orchestrálních partů

Bronislav Procházka skladba a dirigování - hra partitur
    - základy dirigování

Simona Procházková pěvecké oddělení - zpěv

Jana Ryšková dechové nástroje - flétna
    - interpretační seminář
    - umělecká praxe

Pavel Samiec kolektivní předměty - harmonie
    - soudobá hudba
  skladba a dirigování - nauka o hudebních formách
    - analýza skladeb

Jan Sedláček klávesové nástroje - klavírní spolupráce
  pěvecké oddělení - klavírní spolupráce - muzikál

Yevhen Shokalo pěvecké oddělení - zpěv

Václav Soubusta klávesové nástroje - didaktika PHV a HN

Tereza Soukupová pěvecké oddělení - italský jazyk

Eduard Spáčil skladba a dirigování - elektronické klávesové nástroje
    - povinný klavír
    - umělecká praxe
    - historie elektronických klávesových nástrojů

Dagmar Spíralová kolektivní předměty - informatika

Jaroslav Suchan dechové nástroje - trubka
    - studium orchestrálních partů
    - příbuzný nástroj

Kateřina Sýkorová kolektivní předměty - německý jazyk

Hana Sýkorová-Spinethová pěvecké oddělení - zpěv

Luděk Šabaka klávesové nástroje - klavír
    - povinný klavír
    - hra z listu, improvizace
  kolektivní předměty - úvod do studia hudby

Martin Šinták pěvecké oddělení - pohybová výchova

Martin Škanta skladba a dirigování - elektronické klávesové nástroje
    - komunikační standard MIDI

Anastázie Šolcová klávesové nástroje - řízení sboru
  kolektivní předměty - sborový zpěv
  skladba a dirigování - řízení sboru

Marek Špelina dechové nástroje - flétna
    - interpretační seminář
    - komorní hra
    - studium orchestrálních partů
    - příbuzný nástroj-pikola/zobcová flétna

Jiří Štrunc kolektivní předměty - symfonický orchestr
  skladba a dirigování - dirigování
    - interpretační seminář
    - základy dirigování

Magdaléna Švecová pěvecké oddělení - operní herectví

Miroslav Tauš kolektivní předměty - intonace
    - harmonie
    - analýza skladeb
    - nauka o nástrojích

Alena Tichá klávesové nástroje - cembalo
    - klavírní spolupráce
    - povinný klavír

Stanislava Topinková pěvecké oddělení - muzikálový zpěv

Petr Valášek dechové nástroje - saxofon
    - příbuzný nástroj-basklarinet, saxofon

Pavlína Vaněčková klávesové nástroje - klavírní spolupráce
    - povinný klavír

Adam Viktora klávesové nástroje - varhany
    - varhanní improvizace

Zdeněk Vimr kolektivní předměty - sborový zpěv
  pěvecké oddělení - ansámblový zpěv
  skladba a dirigování - řízení sboru

Eva Vimrová pěvecké oddělení - klavírní spolupráce-zpěv

Mgr. Jarmila Vlachová oddělení bicích nástrojů, akordeonu a kytary - akordeon
    - dějiny a literatura hlavního oboru
    - hra z listu, improvizace
    - interpretační seminář
    - komorní hra
    - umělecká praxe

Jiří Vyšata skladba a dirigování - počítačové technologie v hudbě

Venuše Zaoralová Dvořáková pěvecké oddělení - muzikálový zpěv
    - ansámblový zpěv

Petra Zdeňková pěvecké oddělení - italský jazyk