Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Koncerty

12. 2. 2014, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň. KONCERT ODD. BAK (bicí, akordeon, kytara)

K. Olczak                                           Sonatina (1. věta)                          
D. Scarlatti                                       Sonata d moll                                 
B. Dowlasz                                       Ballada
P. Samiec                                          Allegro ritmico
O. Mácha                                         Preludium                                         Marie Čejnová, 1.r., akordeon

J. S. Bach                                          Preludium As dur                             Michal Karban, 2.r., akordeon

K. Olczak                                           Sonatina (1. věta)
D. Scarlatti                                       Sonata d moll
J. Bažant                                           Sonatina giocosa (3. věty)
A. Tuchowski                                   Jazz toccata                                     Natálie Fišerová, 2.r., akordeon

K. Olczak                                           Sonatina (1. věta)
J. S. Bach                                          Preludium a fuga F dur
J. Matys                                            Preludium a 2 variace
B. Precz                                                            Toccata                                                 Patrik Kotlár, 3.r., akordeon

D.Friedman                                    Looking back                                  Štěpán Holoubek, 4.r .vibrafon

P. Fiala                                              Ballata                                              Barbara Roštíková, 5.r., akordeon

H. Brehme                                        Paganiniana
(výběr z variací)                                      Jan Marhoul, 6.r., akordeon

J. Kuusisto                                        Hymnus pro akordeon a violoncello

J. Bragato                                         Milontan                                                Jana Uhlířová, 6.r., akordeon
Miroslav Domanja, 6.r., violoncello

R. Würthner                                     Variace na ruskou lidovou píseň
Luboš Marek, 5.r., akordeon

D. Friedman                                   Blues for Gilbert                                     Patrik Lavrinčík, 6.r.vibrafon

F. Angelis                                         Suita pro akordeon
1. B. B. Brell – Bach
2. Solilogue
3. Asia Flashes
Jana Uhlířová, 6.r., akordeon

A. Corelli                                         Sonata č. 10 F dur

J. Noble                                            Cats (4. věty)                                   Luboš Marek, 5.r., akordeon
Michal Velíšek, klarinet

Motion Trio                                     You Dance                                        Marie Čejnová, 1.r., akordeon
Michal Karban, 2.r., akordeon
Jan Marhoul, 6.r., akordeon