Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Koncerty

30. 3. 2010, 19:30 hod

Konzervatoř, Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň. Houslový recitál Jana Pospichala (Rakousko - Vídeň)

Jan Pospichal (housle) Luděk Šabaka (klavír)

Program:

Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
Ludwig van Beethoven: Kreutzerova sonáta
Bohuslav Martinů: Sonata pro klavír
Sergej Prokofjev: Sonáta D dur

 

Univ. Prof. Jan Pospichal - housle (1954)

První základy hry na housle získal již v dětství od svého otce. Ve čtrnácti letech se stal posluchačem Pražské konzervatoře a po absolutoriu pokračoval na AMU. Své hudební vzdělání si prohloubil na Vysoké hudební škole ve Vídni u Prof. Samohyla a u N. Milsteina v Curychu.

V průběhu studia získal mnohá ocenění a laureátské tituly v řadě soutěží; jmenujme např. Concertino Praga (1969), Pražské jaro (1976), Hummelova soutěž (Zagreb), Mozartova soutěž (1978, Salzburg).

Roku 1982 se stává členem proslulého souboru "Wiener Streichtrio", se kterým koncertuje v mnoha městech Evropy i zámoří a natočil řadu CD.

Jan Pospichal je pravidelným účastníkem renomovaných hudebních festivalů, každoročně koncertuje v komorních cyklech pořádaných spolky Wiener Musikverein nebo Wiener Konzerthaus.

Jako sólista natočil většinu koncertantních děl houslové literatury; na svých nahrávkách spolupracuje s prvotřídními světovými dirigenty - M. Viotti, V. Fedosejev, F. Luisi a aj.

Od r. 1980 je členem orchestru „Wiener Symphoniker" a od r. 1982 doposud je prvním koncertním mistrem tohoto tělesa.

V roce 1995 se započíná pedagogická kariéra Jana Pospichala. Zprvu vyučuje na Vysoké hudební škole ve Vídni orchestrální literaturu, poté získává statut hostujícího profesora a v roce 1999 je jmenován řádným universitním profesorem pro koncertní obor housle. Z tohoto titulu vyplývají další mezinárodní aktivity - ať již vedení mistrovských kursů po celém světě nebo účast v porotách mezinárodních soutěží.

Jan Pospichal hraje na housle Johannes Baptista Guadagnini z roku 1753.