Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Koncerty

24. 2. 2010, 19:30 hod

Konzervatoř, Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň. Klavírní recitál – prof. Michal Rezek, Pražská konzervatoř.

michal_rezek_800

Michal Rezek se narodil 28.3.1965 v Kraslicích, pochází z hudební rodiny. Od osmi let se učil hře na housle a klavír na ZUŠ B.Smetany v Plzni. Poté studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Antonína Brejchy.

V roce 1986 začal Michal Rezek studovat na Akademii múzických umění u prof. Petera Toperczera. Kromě cen z národních soutěží se stal i finalistou a nositelem cen z mezinárodních klavírních soutěžích / B.Smetany v Hradci Králové, J.N.Hummela v Bratislavě, italské Marsale /. Pražská studia zakončil získáním ceny N. Pochlebinové-Sažinové udělované nejúspěšnějším studentům klávesového oddělení a byla mu udělena též cena děkana hudební fakulty pro nejlepší studenty školy.

V letech 1990-1992 studoval Michal Rezek mistrovskou třídu na Vysoké hudební škole v Mnichově u prof. Klause Schildeho. Studium zakončil s nejlepším možným výsledkem.

Od roku 1990 se Michal Rezek věnuje intenzivní koncertí činnosti doma i v zahraničí. Jako sólista, komorní hráč a sólista orchestrálních koncertů vystupoval na více než 1800 koncertech v mnoha zemích - Německu, Rakousku, Slovensku, Rusku, Bulharsku, Itálii, Španělsku, Francii, Švýcarsku, Luxembursku, Švédsku, Belgii, Dánsku, Holandsku, Irsku, Skotsku, Anglii, Koreji a Japonsku. Spolupracoval se známými orchestry a dirigenty, je i velmi vyhledávaným komorním partnerem. Vystupoval např. s houslisty P.Šporclem, F.Novotným, J.Talichem, V.Černochem, P.Bernáškem, L.Čepickým, V. Dvořákem, violoncellisty M.Škampou, D.Veisem, J.Bártou, P.Šporclem, tenoristou L.M.Vodičkou, klarinetistkou L.Peterkovou,Wihanovým kvartetem nebo Afflatus quintetem.

Společně s houslistou P.Šporclem získal cenu B.Martinů na festivalu Mladé pódium v Karlových Varech, vystupoval i na jiných festivalech, např. Pražské jaro, Concertus Moravia, Beethovenovy dny v Karlových Varech, Trutnovské hudební jaro, Dvořákův festival v Příbrami, Smetanovské dny v Plzni, aj. Rozsáhlá je i jeho nahrávací činnost pro rozhlasové a vydavatelské firmy / Koart, Studio Matouš, Clarton/.

Od roku 1994 působí Michal Rezek jako profesor sólového klavíru na Pražské konzervatoři, mladé talenty vyučuje na mistrovských kurzech doma i v zahraničí, je zván do porot klavírních soutěží.

Program:

V. Novák: Balada "Manfred" op.2

P.I.Čajkovskij: Velká klavírní sonáta G dur op. 37
1. Moderato e risoluto
2. Andante non troppo quasi moderato
3. Scherzo- Allegro gioccoso
4. Finale- Allegro vivace
----------------------------------------------------------

L. Janáček: Sonáta 1.10. 1905
1. Předtucha
2. Smrt

J. Brahms: Variace a fuga na Haendlovo téma op. 24