Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Koncerty

13. 2. 2010, 18:00 hod

Konzervatoř, Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň. Recitál studentů JAMU Dany Řeřichové a Lenky Pachnerové – klavír.

Lenka Pachnerová

se narodila 5. 11. 1986 v Plzni a na klavír začala hrát v 7 letech. Hudební základy získala na 3. ZUŠ v Plzni (pí uč. Gabriela Pechmannová) a v roce 2007 absolvovala Konzervatoř Plzeň ve třídě prof. Anny Černé. Nyní je posluchačkou 3. ročníku JAMU v Brně pod vedením doc. Vladimíry Slávikové.

Během studií se zúčastnila několika klavírních soutěží (např. Mezinárodní smetanovská soutěž v Plzni či „Pro Bohemia“ v Ostravě) a mistrovských klavírních kurzů (Mezinárodní interpretační kurzy v Brně) pod vedením prof. Aleny Vlasákové, MgA. Jana Jiraského, PhD., doc. Jiřího Skovajsy, Olega Krimera atd.

Aktivně se věnuje komorní hře, spolupracuje se sólisty, smyčcovými soubory a pěveckými tělesy (korepetice dětských sborů). Pedagogicky působí na ZUŠ Orchidea clasic v Brně.

Koncertuje doma i v zahraničí a pravidelně se zúčastňuje charitativních akcí. Momentálně se připravuje na úspěšné dokončení bakalářského ročníku a navazující magisterské studium.

Dana Řeřichová se narodila 30. 9. 1985 v Sušici. Základy klavírní hry získala na Základní umělecké škole J. Kličky v Klatovech pod vedením p. uč. Pavly Röbsteckové. V roce 2001 úspěšně složila přijímací zkoušky na Konzervatoř v Plzni, kde navštěvovala klavírní třídu MgA. Věry Müllerové. V současné době studuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě doc. Ivana Gajana. Zúčastnila se několika klavírních soutěží - Soutěž konzervatoří, Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž, Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua. Absolvovala mezinárodní klavírní kurzy v Týně nad Vltavou a v Brně. Spolupracuje s Českým rozhlasem, měsíčníkem Talent. Věnuje se též i komorní hře a pedagogické činnosti.