Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Koncerty

5. 4. 2017, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň. Pražský barokní soubor Umělecký vedoucí Vojtěch Jouza J.S.Bach: Hudební obětina - vrcholné dílo barokní polyfonie

Umělecký vedoucí Vojtěch Jouza

J.S.Bach: Hudební obětina - vrcholné dílo barokní polyfonie

 

Pražský barokní soubor založil hobojista a dirigent Vojtěch Jouza v roce 1982. Zaměřuje se na tvorbu skladatelů pozdního baroka v různých nástrojových obsazeních. Členové souboru hrají sice na moderní nástroje, ale snaží se o stylové provádění barokní hudby na základě dobové interpretační praxe. V souboru působí členové České filharmonie i jiných těles. Soubor pravidelně spolupracuje se zpěváky, s nimiž provádí duchovní a světské kantáty Johanna Sebastiana Bacha a dalších skladatelů.


V roce 1993 natočili členové souboru komplet sonát Jana Dismase Zelenky. S jeho díly účinkoval Pražský barokní soubor na festivalu Starý zákon v umění a v cyklu koncertů Hommage á Zelenka k 250. výročí úmrtí skladatele. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem (nahrávky děl Jana Dismase Zelenky, Georga Philippa Telemanna a Johanna Graffa) a Českou televizí. Koncertuje v cyklech České filharmonie (J. S. Bach: Markovy pašije – 2007, J. D. Zelenka: Missa Dei Patris – 2009), koncertního jednatelství FOK (J. S. Bach: Velikonoční oratorium – 2008, G. Ph. Telemann: Brockesovy pašije – 2012) a Českého spolku pro komorní hudbu. 
Pražský barokní soubor vystupuje také v zahraničí, např. v Německu. Tradicí se již stala pravidelná předvánoční turné po Japonsku, jejichž osou je adventní koncert v tokijské katedrále.