Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Koncerty

15. 3. 2016, 13:00 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň. Záhájení Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž má v České republice více než padesátiletou tradici a koná se zpravidla ve dvouletých intervalech. Konzervatoř ji pořádá v Plzni již od roku 2002.

Soutěž se letos koná 15. - 20. března 2016 v Domě hudby a v Měšťanské besedě, participuje na ní Plzeňská filharmonie, finále soutěže je zahrnuto do programu festivalu Smetanovské dny.

Je přihlášeno 63 soutěžících, z toho 48 zahraničních z následujících zemí:

Mongolsko, Čína, Korea, Česko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rakousko, Tchai-wan, Dánsko, Francie, Německo, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Švýcarsko, Japonsko.

 

13.00 ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE A LOSOVÁNÍ
16.00 - 21.00 soutěž 1. kolo III. kategorie

Časový harmonogram soutěže bude upřesňován podle skutečného počtu soutěžících na webových stránkách www.dumhudbyplzen.cz .