Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

2. kolo

2. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2021 - 2022 se bude konat dne 31. května 2021.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Obor 8244P/01 HUDBA- denní forma studia: 2
Přihlášku zašlete do 30. dubna 2021.