Prezentace tvorby žáků

Prezentace tvorby žáků

Oddělení skladby

Natálie Janecká , 4. roč.

Jazzová sonatina pro klavír
1. věta
2. věta

Ondřej Jírový, 4. roč.

Jazzn´t pro orchestr 

Tereza Růžičková, 3. roč.
Smyčcový kvartet č. 1

1. Allegro con brio

2. Passacaglia 3. Scherzo

4. Finale. Introdukce a fuga

 Patrik Kotlár, 4. roč.

Pohádky pro symfonický orchestr

  1. Tajemné království
  2. Divoženky a hejkalové
  3. Jezerní víla
  4. Pierot a smutná kolombína
  5. Baba Jaga