Dopis ředitele

Dopis ředitele

Změny v plánu práce

Vážení a milí kolegové,

vážení a milí žáci, maturanti, absolventi,

v souvislosti se současnou celkovou situací a též v souladu s pokyny Ministerstva školství i Odboru školství Plzeňského kraje jsme přistoupili k podstatným časovým změnám v harmonogramu aktivit školy pro druhé pololetí školního roku 2020 - 2021. 

Změny se týkají zejména posunutí termínu konání maturitních a absolventských zkoušek z hlavního oboru na druhou polovinu června. S tím, ale i s celkovou nejistou prognózou pro příští měsíce souvisí i řada dalších změn.

Jejich přehled je následující: 

1) komisionální zkouška z hlavního oboru pro 4. ročník se bude konat až v červnu spolu s ostatními ročníky

2) maturitní zkoušky z hlavního oboru se budou konat až po této zkoušce

3) absolventské zkoušky z hlavního oboru jsou též posunuty na červen

4) je velmi pravděpodobné, že absolventské koncerty letos opět nebudou a na absolventské zkoušce se bude hrát celá předepsaná látka

5) Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž, která měla proběhnout v dubnu, je zrušena

6) termín pro případné 2. kolo talentových zkoušek je posunut na konec května

7) zkoušky dle ŠVP pro 1. - 3. ročník se letos nebudou konat

8) je zrušen termín pro konkurz na vystoupení s orchestrem školy v Domě hudby. O jeho konání rozhodneme později dle aktuální situace.

9) a nakonec asi nejsmutnější rozhodnutí - ředitel školy i všichni tři zástupci jednomyslně rozhodli o zrušení slavnostního koncertu v Besedě k 60. výročí založení školy a s tím souvisejícího setkání bývalých absolventů. Tuto velkou akci nelze začít organizovat (zvát stovky bývalých absolventů do Plzně, oslovit hráče do orchestru, zajistit propagaci a publicitu, zaplatit nájem Besedy atd.) v okamžiku, kdy není možné zaručit, že koncert bude moci proběhnout s posluchači v sále...

Přesné termíny si najdete ve školním kalendáři - zde.

Vážení kolegové a žáci, nemáme jinou možnost, než současnou krizi vydržet...držím každému z vás palce, abyste zůstali zdraví, měli dostatek psychických sil ke zvládnutí všeho, a abyste si našli třeba i jen trochu radosti ze života :-)

MgA. Miroslav Brejcha

ředitel Konzervatoře Plzeň