Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Konzervatoř Plzeň

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Termín zaslání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: do 30.11.2020.

Termín konání 1. kola talentové zkoušky: 15. ledna 2021 a 18. ledna 2021.

Náhradní termín 1. kola talentové zkoušky pro řádně omluvené uchazeče: 25.1.2021

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obor 8244P/01 HUDBA- denní forma studia:          24

Obor 8245P/01 ZPĚV - denní forma studia:            6

Přihlášku ke studiu je možné stáhnout na webových stránkách školy:

http://www.konzervatorplzen.cz/formular-prihlasky-na-konzervator-plzen.php

Na přihlášce uvádíte známky na vysvědčení za 7. a 8. ročník ZŠ.