Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Konzervatoř Plzeň

Sdělení ředitele školy

Vážení a milí kolegové a žáci,

na základě rozhodnutí Ministerstva školství, které naše škola obdržela dnes v pátek 8. ledna, vám sděluji, že současný režim distanční výuky pro všechny ročníky potrvá nejméně do pátku 22. ledna 2021. Budu vás všechny informovat neprodleně, pokud se něco změní, případně pak o dalším uzavření/otevření školy po tomto datu.
Pro všechny kolegy pedagogy ještě jednou připomínám, že talentové zkoušky do 1. ročníku, které Ministerstvo školství ponechalo v platnosti, proběhnou normálně dle rozpisu mezi 15. a 22. lednem 2021.
Přeji vám všem pevné zdraví a dost sil do této obtížné doby.
S úctou k vám
MgA. Miroslav Brejcha
ředitel Konzervatoře Plzeň