Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Konzervatoř Plzeň

Částečné obnovení výuky

Zpřesnění podmínek částečného obnovení prezenční výuky na konzervatoři – platí od středy 25. listopadu 2020:

 

Obor HUDBA:

-        4. a 6. roč. denního a 4. roč. kombinovaného studia má obnovenu prezenční výuku všech předmětů s výjimkou – neučí se:

  • tělocvik
  • komorní hra

-        1. 2. 3. a 5. roč. má obnovenu prezenční výuku pouze hlavního oboru, korepetice bude probíhat v rámci hodin hlavních oborů

-        cvičení v budovách konzervatoře bude zatím umožněno pouze studentům 4. a 6. roč. denního a 4. roč. kombinovaného studia

-        z ostatních ročníků (1. 2. 3. a 5. roč.) mohou v budovách konzervatoře cvičit pouze hráči na bicí nástroje, varhany a harfu

 

Obor ZPĚV:

-        4. a 6. roč. denního a 4. roč. kombinovaného studia má obnovenu prezenční výuku všech předmětů s výjimkou – neučí se:

  • ansámblový zpěv
  • operní a muzikálové studio
  • pohybová výchova
  • herectví

-        1. 2. 3. a 5. roč. má obnovenu prezenční výuku pouze hlavního oboru, korepetice bude probíhat v rámci hodin hlavních oborů

-        cvičení v budovách konzervatoře bude zatím umožněno pouze studentům 4. a 6. roč. denního a 4. roč. kombinovaného studia

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf (241.58 KB)

Dopis ředitele z 19.11. 2020

Vážení a milí kolegové a žáci,
před dvěma dny (17. 11. 2020) jste ode mne všichni dostali mail s podrobnými informacemi, jak bude vypadat "první vlna" návratu žáků do naší školy. Chybělo pouze přesné datum, které dnes ve čtvrtek před několika minutami sdělil na tiskové konferenci ministr školství.
Odkazuji vás všechny tedy na můj předchozí mail s doplněním, že

NÁVRAT K NORMÁLNÍ VÝUCE PRO ČTVRTÝ A ŠESTÝ ROČNÍK JE OD STŘEDY 25. LISTOPADU.ŽÁCI VŠECH OSTATNÍCH ROČNÍKŮ MOHOU OD TOHOTO DATA DOCHÁZET DO ŠKOLY POUZE NA VÝUKU HLAVNÍHO OBORU.
Pro žáky 1., 2., 3. a 5. ročníku, kteří bydlí na internátě, máme ještě pozitivní informaci o otevřeném domově mládeže ve Skrétově ulici. Jste-li z větší dálky, můžete (dle informací z vedení inernátu) před nebo po hodině hlavního oboru na internátě přespat, budete-li chtít. Samozřejmě i tam očekávejte zpřísněný hygienický režim.
Všechny další podstatné informace jsem snad napsal v mailu ze 17. 11.Neváhejte kontaktovat mě, zástupce ředitele nebo vedoucí oddělení v případě nejasností, upřesnění atd.
Moc vás všechny zdravím a těším se s vámi všemi na osobní setkání!
Miroslav Brejchaředitel Konzervatoře Plzeň

 

Dopis ředitele ze 17.11. 2020

Vážení a milí kolegové a žáci,
blíží se pravděpodobně okamžik, kdy se střední školy v řádu jednoho či dvou týdnů znovu alespoň částečně otevřou pro omezený způsob prezenční výuky. Jak bude vypadat?

Posílám vám všem odkaz na velmi přehlednou tabulku, která byla včera zveřejněna na portálu Ministerstva školství.https://koronavirus.edu.cz/files/tabulka-15.pdf
Na pokyn Ministersva školství, které určí konkrétní datum počátku částečné prezenční výuky, bude naše škola otevřena následovně:
1) čtvrtý a šestý ročník nastoupí k normální prezenční výuce bez jakýchkoliv (výrazných) omezení. Zvážíme s jednotlivými vedoucími oddělení pouze formu výuky zdravotně "riskantních předmětů" jako třeba ansámblový zpěv, operní a muzikálové studio, pravděpodobně pokračující nemožnost výuky orchestrální hry z hlediska obsazení orchestru a podobně. Roušky budou povinné (bohužel nebo bohudík - vyberte si) i během celé výuky. Vyjímku budou mít žáci oboru Zpěv pouze v předmětu hlavní obor a žáci oddělení dechových nástrojů též pouze v předmětu hlavní obor a v předmětech úzce příbuzných s hlavním oborem - orchestrální party, hra na vedlejší nástroj, komorní hra a podobně. Vyučující by ale v těchto hodinách měli dodržet nařízení roušku nosit i ve výuce...
2) všechny ostatní ročníky budou pokračovat v distanční výuce kromě výuky předmětu hlavní obor, která už bude moci probíhat normálním prezenčním způsobem. Výklad termínu "prezenční praktické vyučování" (viz tabulka výše) byl sjednocen v minulých týdnech během několika online jednání Asociace ředitelů konzervatoří ČR s pracovníky Ministerstva školství. Vztahuje se v našem případě pouze na výuku hlavního oboru. I pro tuto výuku hlavního oboru platí výše uvedená povinnost nosit roušky i při výuce s vyjímkami pro obor Zpěv a hráče dechových nástrojů.
3) otevření budov školy: budou otevřeny všechny čtyři budovy školy pro výuku včetně ZUŠ 1 v Lobzích. Provozní doba jednotlivých budov bude pravděpodobně zkrácena a včas sdělena všem.
4) internáty by měly být otevřené (od data otevření škol) pro žáky čtvrtých a šestých ročníků stejně jako možnost stravování ve školních jídelnách.
5) vyučující zejména kolektivních předmětů budou moci v rámci otevření budov vyučovat online výuku (pro 1., 2., 3. a 5. ročník) ze školy - z kabinetu, ze třídy...nebo pokračovat ve výuce z domova. Nebo obě možnosti kombinovat.
6) snad jsem napsal vše podstatné. Zcela jistě s předstihem dostanete další mail pravděpodobně již s konkrétním datem počátku této formy výuky
7) až se kovidová situace dostane ze čtvrtého na tzv. "třetí stupeň" tabulky, nastane další organizační změna, kdy k prezenční výuce nastoupí i všechny ostatní ročníky opět s určitými omezeními. Budete včas upozorněni. Zatím to ale není aktuální.
Vážení a milí, moc vás všechny zdravím, přeji vám velmi upřímně pevné zdraví bez kovidových i jiných komplikací a můžeme jen doufat, že se život i výuka bude vracet snad už trvale do normálních kolejí...
S úctou
Miroslav Brejchaředitel Konzervatoře Plzeň

Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemoněním covid-19

Metodický_návod_pro_nařizování_karantény_ve_školách_a_školských_zařízeních04_09_2020.pdf Metodický_návod_pro_nařizování_karantény_ve_školách_a_školských_zařízeních04_09_2020.pdf (167.72 KB)