Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Konzervatoř Plzeň

Informace pro učitele a studenty

ZMĚNY V ORGANIZACI ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 2019 - 2020

Vážení kolegové, milí žáci,

umělecká rada školy (ředitel, statutární zástupce, vedoucí všech oddělení) rozhodla v minulých dnech dálkovou formou komunikace o dvou změnách, které se budou týkat závěru tohoto školního roku bez ohledu na skutečnost, zda do školy nastoupíme v druhé polovině května nebo v případě velmi špatného scénáře až v červnu.

1)      V závěru tohoto školního roku se nebudou konat ročníkové komisionální zkoušky ve všech ročnících denního i kombinovaného studia z hlavního oboru a z povinného klavíru. Žáky oznámkuje vyučující daného předmětu.

2)      Maturitní a absolventské zkoušky budou mít změněné pořadí jednotlivých zkoušek. Zkouška z hlavního oboru proběhne mimořádně jako poslední v pořadí všech zkoušek. Vyučující hlavních oborů tak budou mít možnost pracovat s maturanty i absolventy po otevření školy o 2 – 3 týdny déle, než kdyby se zkouška z hlavního oboru konala jako obvykle první.

Přeji vám všem, abyste současnou situaci zvládli zdravotně i psychicky bez problémů. Věřím, že výše uvedená opatření pomohou žákům i učitelům se alespoň částečně zbavit stresu, kterého si stejně všichni v těchto dnech a týdnech užíváme dost.

Moc vás všechny kolegy pedagogy i žáky zdravím a myslím na vás…

Miroslav Brejcha

ředitel Konzervatoře Plzeň


Upozornění pro zahraniční žáky konzervatoře:V případě problémů v současné krizové situaci se můžete spojit s výchovnou poradkyní školy Mgr. Monikou Chocholouškovou (její telefon i e-mail znáte), která se pokusí vaše osobní problémy vyřešit, bude-li to možné.
MgA. Miroslav Brejcha
ředitel Konzervatoře Plzeň

POKYNY  K ODEVZDÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ.pdf POKYNY K ODEVZDÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ.pdf (182.78 KB)

Studijní materiály:
(Pro další informace a úkoly sledujte též Školu on-line)

DEH 4.r. - info pro maturanty.pdf DEH 4.r. - info pro maturanty.pdf (593.59 KB)
CJL 4.r. - info pro maturanty.pdf CJL 4.r. - info pro maturanty.pdf (359.83 KB)
Aj - info pro 3. - 6.r. a maturanty.pdf Aj - info pro
3. - 6.r. a maturanty.pdf (368.30 KB
HAR, KP, AN -  info pro 3.r. a maturanty.pdf HAR, KP, AN - info pro 3.r. a maturanty.pdf (192.31 KB)
VHN- info pro 1.r..pdf VHN- info pro 1.r..pdf (497.28 KB)
HAR - info pro 2.r., 3.KF.pdf HAR - info pro 2.r., 3.KF.pdf (273.33 KB)
HAR - info pro 2.r. a 3.KF (3. týden).pdf HAR - info pro 2.r. a 3.KF (3. týden).pdf (95.83 KB)
DEH - info pro 1.pdf DEH - info pro 1.pdf (447.11 KB)
DEH - info pro 1.B, 2.A, 3.pdf DEH - info pro 1.B, 2.A, 3.pdf (111.01 KB)
DEH, FOR - info pro 3.KF.pdf DEH, FOR - info pro 3.KF.pdf (478.58 KB)
DEH poslech - info pro 3.r..pdf DEH poslech - info pro 3.r..pdf (526.05 KB)
DEH - info pro 2.B.pdf DEH - info pro 2.B.pdf (500.11 KB)
DEH - info pro 3.B.pdf DEH - info pro 3.B.pdf (496.54 KB)
FOR - info pro 2.r..pdf FOR - info pro 2.r..pdf (430.56 KB)
FOR-info pro 3.r..pdf FOR-info pro 3.r..pdf (427.72 KB)
SOH - 5.r..pdf SOH - 5.r..pdf (273.58 KB)
ZTAP - info pro  5.r.  - upřesnění.pdf ZTAP - info pro 5.r. - upřesnění.pdf (104.35 KB)
JEVIŠTNÍ ŘEČ, ZÁKLADY HERECTVÍ - info k předmětu.pdf JEVIŠTNÍ ŘEČ, ZÁKLADY HERECTVÍ - info k předmětu.pdf (100.19 KB)

AJ - info pro 3.B ( 2. týden ).pdf AJ - info pro 3.B ( 2. týden ).pdf (225.47 KB)
AJ - info pro 4. ročník (2. týden).pdf AJ - info pro 4. ročník (2. týden).pdf (397.32 KB)
AJ - info pro 5.r..pdf AJ - info pro 5.r..pdf (406.75 KB)
AJ - 6.r. požadavky ke klasifikaci za 2. pololetí.pdf AJ - 6.r. požadavky ke klasifikaci za 2. pololetí.pdf (415.96 KB)
AJ - info pro 6. r..pdf AJ - info pro 6. r..pdf (521.55 KB)

AJ - info pro 3.B (3. týden).pdf AJ - info pro 3.B (3. týden).pdf (414.48 KB)
AJ - info pro 4.ročník (3. týden).pdf AJ - info pro 4.ročník (3. týden).pdf (407.84 KB)
AJ- info pro 6.r..pdf AJ- info pro 6.r..pdf (558.58 KB)

AJ- info pro 3r. (4. týden).pdf AJ- info pro 3r. (4. týden).pdf (395.29 KB)
AJ - info pro 4.r. (4. týden).pdf AJ - info pro 4.r. (4. týden).pdf (400.01 KB)
AJ - info pro 6.r. (4. týden).pdf AJ - info pro 6.r. (4. týden).pdf (339.19 KB)