Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Konzervatoř Plzeň

Informace pro učitele a studenty

ZMĚNY V ORGANIZACI ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 2019 - 2020

Formulář čestného prohlášení a poučení

Prosíme nezletilé studenty, kteří se zúčastní výuky hlavních oborů, aby si stáhli a vytiskli tato dvě prohlášení, nechali je podepsat zákonným  zástupcům a při první návštěvě školy je odevzdali na vrátnici. Plnoletí studenti můžou vyplnit a podepsat prohlášení až po vstupu do školy, tiskopisy budou k dispozici na vrátnici.

čestné_prohlášení.pdf čestné_prohlášení.pdf (268.76 KB)
Seznámení s vymezením rizikových skupin - žáci.pdf Seznámení s vymezením rizikových skupin - žáci.pdf (417.24 KB)

ČTVRTEK 28. 5. 2020

Vážení kolegové, milí žáci,

na základě platného doporučení Ministerstva školství je umožněno od 1. června 2020 všem žákům středních škol včetně konzervatoří, aby opět v určité omezené formě docházeli do školy. Každá škola si sama stanoví pravidla přítomnosti žáků ve škole dle vlastních podmínek a prostorových, časových i personálních možností. Přítomnost žáků ve škole od 1. 6. 2020 není pro žáky povinná.

Ve středu 27. května na poradě vedení školy jsme stanovili následující priority a možnosti naší školy:

1) V nejvyšší možné míře udržet všechny zkoušky žáků maturitního i absolventského ročníku odděleně v Podmostní ulici tak, aby se minimalizovala možnost průniku nákazy koronavirem do této budovy a maturitní i absolventské zkoušky mohly v úplnosti proběhnout. Tyto zkoušky končí až 23. června a do této doby bude budova v Podmostní určena výhradně a pouze pro maturity a absolutoria, které začínají již v pondělí 1. června. Konání ústních maturit a absolutorií je přesunuto do budovy v Podmostní ulici. Důvodem je znovuotevření budovy v Kopeckého sadech pro výuku hlavních oborů. Časový plán zkoušek je nezměněn.

2) Od pondělí 8. června naše škola obnoví normální formu výuky pouze hlavních oborů pro žáky 1., 2., 3., 3.KF a 5. ročníku v budovách v Kopeckého sadech a v Domě hudby. Učitelé hlavních oborů co nejrychleji zjistí zájem svých žáků na hodiny přijet a budou následně konzultovat časové i prostorové možnosti výuky se zástupcem ředitele V. Novákem, který bude během příštího týdne koordinovat nové rozvrhy učitelů v jednotlivých dnech a třídách v obou budovách školy tak, aby se výuka mohla v pondělí 8. června rozběhnout. Nebude možné se vrátit k plné výuce například 3 hodin hlavního oboru týdně. Každý učitel bude moci mít k dispozici 1 - 2 výukové dny v týdnu dle výše svého úvazku hlavních oborů.

3) Výuka hlavních oborů bude až do konce školního roku probíhat bez účasti pedagoga klavírního doprovodu.

4) Maturanti mohou chodit na hodiny hlavního oboru až od pondělí 15. června poté, co skončí maturitní zkoušky.

5) Absolventi výuku hlavních oborů již nezahájí.

6) Maturanti a absolventi by neměli vstupovat do budov školy v Kopeckého sadech a v Domě hudby do doby, než zcela zakončí svoje zkoušky v budově v Podmostní ulici.

7) Škola musí stále zajišťovat všechna náročná i velmi nákladná hygienická opatření a na úklid budov je třeba mnohem více času. Budovy v Kopeckého sadech a Dům hudby budou otevřené pro výuku hlavních oborů od pondělí do pátku v době od 9.00 do 15.00. Prosím, respektujte toto časové omezení. Žáci v těchto budovách budou pouze na výuce. Cvičit ve třídách není možné, prázdné učebny musí být dezinfikovány, uzamčeny a takto musí zůstat připraveny pro další výuku.

8) Samozřejmě platí, že žák i učitel bude ve výuce přítomen pouze bez jakýchkoliv příznaků onemocnění CV19. Nošení roušky je povinné ve společných prostorách školy, ve výuce nikoliv.

9) Plnoletí žáci při prvním vstupu do budovy podepíší čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Rodiče neplnoletých žáků si čestné prohlášení stáhnou z webových stránek školy, vytisknou a podepíší za neplnoletého žáka. Neplnoletý žák při prvním vstupu do budovy toto čestné prohlášení odevzdá na vrátnici školy.

 

Vážení a milí kolegové a žáci, doufám a věřím, že zvládneme i těch několik posledních týdnů tohoto náročného 2. pololetí školního roku. Přeji vám všem velmi upřímně pevné zdraví i psychickou sílu vzdorovat všem nepříjemným omezením, která jen pomalu ustupují. Věřím, že obnovení výuky hlavních oborů v normální formě, přestože jen na pár červnových týdnů, je jedním z těch velmi potřebných a důležitých kroků k návratu do normálních časů...

 

Miroslav Brejcha

ředitel Konzervatoře Plzeň

 

 

Komisionální zkoušky ve 2. pololetí:
Komisionální zkoušky - 2. pololetí.pdf Komisionální zkoušky - 2. pololetí.pdf (419.14 KB)

Rozpis maturit a absolutorií-pozor, zkoušky byly přesunuty do budovy Podmostní 1, č. 17:
MATURITY - ZMĚNA- PODMOSTNÍ 17.pdf MATURITY - ZMĚNA- PODMOSTNÍ 17.pdf (398.22 KB)
ABSOLUTORIA - ZMĚNA - PODMOSTNÍ 17-1.část.pdf ABSOLUTORIA - ZMĚNA - PODMOSTNÍ 17-1.část.pdf (707.00 KB)
ABSOLUTORIA - ZMĚNA - PODMOSTNÍ 17-2.část.pdf ABSOLUTORIA - ZMĚNA - PODMOSTNÍ 17-2.část.pdf (488.38 KB)

Aktuální informace ředitele školy pro žáky 1., 2., 3. a 5. ročníku:

Informace pro žáky 1., 2., 3. a 5. ročníku.pdf Informace pro žáky 1., 2., 3. a 5. ročníku.pdf (219.60 KB)

Aktuální informace ředitele školy k průběhu maturit a absolutorií:

Maturita aktuální informace.pdf Maturita aktuální informace.pdf (414.35 KB)
Maturita z hlavního oboru v roce 2020.pdf Maturita z hlavního oboru v roce 2020.pdf (389.75 KB)
Absolutorium aktuální informace.pdf Absolutorium aktuální informace.pdf (401.82 KB)
Absolutorium z hlavního oboru v roce 2020.pdf Absolutorium z hlavního oboru v roce 2020.pdf (389.91 KB)


Hygiena ve škole od 11.5..pdf Hygiena ve škole od 11.5..pdf (456.12 KB)

Rozvrh konzultací k ústním maturitám a absolutoriím od pondělí 11.5. pro 4.r., 6.r., 6.r.KF (pouze pro studenty, kteří se přihlásili):
Konzultace.pdf Konzultace.pdf (364.21 KB)

 

 


POKYNY  K ODEVZDÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ.pdf POKYNY K ODEVZDÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ.pdf (182.78 KB)
3.KF  - požadavky k uzavření klasifikace DEH FOR.pdf 3.KF - požadavky k uzavření klasifikace DEH FOR.pdf (516.83 KB)

Studijní materiály:
(Pro další informace a úkoly sledujte též Školu on-line)

DEH 4.r. - info pro maturanty.pdf DEH 4.r. - info pro maturanty.pdf (593.59 KB)
CJL 4.r. - info pro maturanty.pdf CJL 4.r. - info pro maturanty.pdf (359.83 KB)
Aj - info pro 3. - 6.r. a maturanty.pdf Aj - info pro
3. - 6.r. a maturanty.pdf (368.30 KB
HAR, KP, AN -  info pro 3.r. a maturanty.pdf HAR, KP, AN - info pro 3.r. a maturanty.pdf (192.31 KB)
VHN- info pro 1.r..pdf VHN- info pro 1.r..pdf (497.28 KB)
HAR - info pro 2.r., 3.KF.pdf HAR - info pro 2.r., 3.KF.pdf (273.33 KB)
HAR - info pro 2.r. a 3.KF (3. týden).pdf HAR - info pro 2.r. a 3.KF (3. týden).pdf (95.83 KB)
DEH - info pro 1.pdf DEH - info pro 1.pdf (447.11 KB)
DEH - info pro 1.B, 2.A, 3.pdf DEH - info pro 1.B, 2.A, 3.pdf (111.01 KB)
DEH, FOR - info pro 3.KF.pdf DEH, FOR - info pro 3.KF.pdf (478.58 KB)
DEH poslech - info pro 3.r..pdf DEH poslech - info pro 3.r..pdf (526.05 KB)
DEH - info pro 2.B.pdf DEH - info pro 2.B.pdf (500.11 KB)
DEH - info pro 3.B.pdf DEH - info pro 3.B.pdf (496.54 KB)
FOR - info pro 2.r..pdf FOR - info pro 2.r..pdf (430.56 KB)
FOR-info pro 3.r..pdf FOR-info pro 3.r..pdf (427.72 KB)
SOH - 5.r..pdf SOH - 5.r..pdf (273.58 KB)
ZTAP - info pro  5.r.  - upřesnění.pdf ZTAP - info pro 5.r. - upřesnění.pdf (104.35 KB)
JEVIŠTNÍ ŘEČ, ZÁKLADY HERECTVÍ - info k předmětu.pdf JEVIŠTNÍ ŘEČ, ZÁKLADY HERECTVÍ - info k předmětu.pdf (100.19 KB)

AJ - info pro 3.B ( 2. týden ).pdf AJ - info pro 3.B ( 2. týden ).pdf (225.47 KB)
AJ - info pro 4. ročník (2. týden).pdf AJ - info pro 4. ročník (2. týden).pdf (397.32 KB)
AJ - info pro 5.r..pdf AJ - info pro 5.r..pdf (406.75 KB)
AJ - 6.r. požadavky ke klasifikaci za 2. pololetí.pdf AJ - 6.r. požadavky ke klasifikaci za 2. pololetí.pdf (415.96 KB)
AJ - info pro 6. r..pdf AJ - info pro 6. r..pdf (521.55 KB)

AJ - info pro 3.B (3. týden).pdf AJ - info pro 3.B (3. týden).pdf (414.48 KB)
AJ - info pro 4.ročník (3. týden).pdf AJ - info pro 4.ročník (3. týden).pdf (407.84 KB)
AJ- info pro 6.r..pdf AJ- info pro 6.r..pdf (558.58 KB)

AJ- info pro 3r. (4. týden).pdf AJ- info pro 3r. (4. týden).pdf (395.29 KB)
AJ - info pro 4.r. (4. týden).pdf AJ - info pro 4.r. (4. týden).pdf (400.01 KB)
AJ - info pro 6.r. (4. týden).pdf AJ - info pro 6.r. (4. týden).pdf (339.19 KB)

AJ - info pro 3.r. (5.týden).pdf AJ - info pro 3.r. (5.týden).pdf (397.48 KB)
AJ - info pro 4. ročník (5.týden).pdf AJ - info pro 4. ročník (5.týden).pdf (418.09 KB)
AJ - info pro 6.r. (5.týden).pdf AJ - info pro 6.r. (5.týden).pdf (531.03 KB)

AJ - info pro 3. r. (6. týden).pdf AJ - info pro 3. r. (6. týden).pdf (199.29 KB)
AJ - info pro 4. ročník (6. týden).pdf AJ - info pro 4. ročník (6. týden).pdf (209.13 KB)

AJ - info pro 3.ročník (7. týden).pdf AJ - info pro 3.ročník (7. týden).pdf (405.43 KB)
AJ - info pro 4. ročník (7. týden).pdf AJ - info pro 4. ročník (7. týden).pdf (404.48 KB)
AJ - info pro 6.r. (7.týden).jpg AJ - info pro 6.r. (7.týden).jpg (167.14 KB)

Aj - info pro 3.ročník (8. týden).pdf Aj - info pro 3.ročník (8. týden).pdf (380.71 KB)
Aj - info pro 4. ročník (8. týden).pdf Aj - info pro 4. ročník (8. týden).pdf (421.67 KB)

AJ - info pro 3.r. (9. týden).pdf AJ - info pro 3.r. (9. týden).pdf (415.49 KB)

AJ - info pro 3. ročník (10. týden).pdf AJ - info pro 3. ročník (10. týden).pdf (616.39 KB)

AJ - info pro 3. r. (11. týden ).pdf AJ - info pro 3. r. (11. týden ).pdf (369.50 KB)