Konzervatoř Plzeň


  • Úvodní strana

Konzervatoř Plzeň

Prevence šíření koronaviru

Vážení zaměstnanci a studenti,

z důvodu zamezení šíření koronaviru nařídila vláda ČR uzavření všech škol s platností od 11. března až do odvolání (tzn. žákům a učitelům je zakázán vstup do budov školy). Toto opatření se vztahuje i na koncerty a akce pořádané v Domě hudby.

Upozornění pro zahraniční žáky konzervatoře:V případě problémů v současné krizové situaci se můžete spojit s výchovnou poradkyní školy Mgr. Monikou Chocholouškovou (její telefon i e-mail znáte), která se pokusí vaše osobní problémy vyřešit, bude-li to možné.
MgA. Miroslav Brejcha
ředitel Konzervatoře Plzeň

Sledujte aktuální pokyny a informace na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

-nebo na stránkách Krajské hygienické stanice:
http://www.khsplzen.cz/